เลเวอเรจ (Leverage) คืออะไร

เลเวอเรจ คือ เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุน ซึ่งเป็นกลไกในการซื้อขายที่โบรกเกอร์เป็นผู้เสนอให้แก่เทรดเดอร์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการลงทุนให้แก่เทรดเดอร์ ทำให้เทรดเดอร์สามารถถือครองสินทรัพย์ได้มากขึ้นกว่าจำนวนเงินทุนที่มีอยู่จริง

เช่น มากกว่าเงินในบัญชีเป็น 50 เท่า (เลเวอเรจ 1:50) หรือ 100 เท่า (เลเวอเรจ 1:100) หรือ 1,000 เท่า (เลเวอเรจ 1:1,000) เป็นต้น

จากการใช้เลเวอเรจนั้น ทำให้ในแต่ละครั้งที่มีการเปิดออเดอร์ซื้อขายเทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนเต็มจำนวน  แต่จะวางเงินบางส่วนเพื่อเป็นเงินหลักประกันกับโบรกเกอร์แทน

โบรกเกอร์ Forex ส่วนใหญ่จะมีอัตราเลเวอเรจให้เทรดเดอร์เลือก  ซึ่งเทรดเดอร์สามารถปรับเปลี่ยนเลเวอเรจได้ตามความต้องการตั้งแต่ 1:1 – 1:3000

ตารางตัวอย่างความสามารถในการลงทุนเมื่อใช้เลเวอเรจขนาดต่าง ๆ

จำนวนเงินทุน อัตราเลเวอเรจที่ใช้ ความสามารถในการลงทุนเมื่อใช้เลเวอเรจ
$100 1:1 $100
$100 1:100 $10,000
$100 1:500 $50,000
$100 1:1000 $100,000
$500 1:1 $500
$500 1:100 $50,000
$500 1:500 $250,000
$500 1:1000 $500,000
$1,000 1:1 $1,000
$1,000 1:100 $100,000
$1,000 1:500 $500,000
$1,000 1:1000 $1,000,000

จากตารางข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงินในบัญชีซื้อขาย $1,000 และคุณเลือกใช้เลเวอเรจที่ 1:100 ทำให้คุณมีความสามารถในการลงทุนเหมือนกับว่าคุณมีเงินอยู่ในบัญชีเท่ากับ $100,000

ยกตัวอย่างการเปิดออเดอร์เมื่อใช้เลเวอเรจ 1:100

– หากคุณเปิดออเดอร์ Buy หรือ Short คู่สกุลเงิน USD/JPY จำนวน $10,000 คุณวางเงินหลักประกันให้กับโบรกเกอร์เพียง $100 เท่านั้น
– แต่หากไม่มีเลเวอเรจคุณจะต้องวางเงินเต็มจำนวน ซึ่งก็คือ $10,000  ซึ่งจะไม่สามารถเปิดออเดอร์ซื้อขายที่ $10,000 ได้เพราะคุณมีเงินอยู่ในบัญชีเพียงแค่ $1,000

โดยการใช้เลเวอเรจ หมายความว่าคุณสามารถลงทุนซื้อขายค่าเงินได้มากกว่าจำนวนเงินที่คุณมีอยู่ในบัญชีซื้อขาย สมมติว่าคุณมีเงินอยู่ในบัญชี $1,000 และคุณเลือกใช้เลเวอเรจที่ 1:1000 คุณสามารถเปิดออเดอร์ทำการซื้อขายคู่สกุลเงิน เช่น USD/JPY ได้สูงสุดที่ขนาด $1,000,000 (ส่งคำสั่งซื้อที่ 10 แสตนดาร์ดล็อต) ซึ่งถ้าไม่ใช้เลเวอเรจหรือเลเวอเรจที่ 1:1 นั้นคุณสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้เพียง $1,000 เท่านั้น (0.01 แสตนดาร์ดล็อต)

* ในบัญชีซื้อขายที่ใช้โปรแกรม MetaTrader 4 (MT4) หรือ MetaTrader 5 (MT5) จะต้องส่งคำสั่งซื้อขายมีหน่วยเป็นล็อต เช่น 0.01 ล็อต 0.1 ล็อต 1 ล็อต เป็นต้น ซึ่ง 1 ล็อตของบัญชีแสตนดาร์ดมีมูลค่าเท่ากับ $100,000

สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักในการลงทุนในสินทรัพย์ที่ใช้เลเวอเรจ

ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเยี่ยมไปเลยใช่ไหมครับกับการที่ลงทุนได้มากกว่าเงินทุนที่มีอยู่ในบัญชี  ทำให้เราสามารถทำกำไรได้มากขึ้น  แต่ในทางกลับกันหากเป็นเวลาที่เราขาดทุนเราก็อาจขาดทุนได้สูงขึ้นเช่นกัน   เพราะการเลือกเลเวอเรจที่สูงทำให้เราสามารถเปิดออเดอร์เทรดได้ Lot สูงขึ้น  ทั้งตอนที่ได้กำไรและตอนที่ขาดทุนก็จะสูงขึ้นเหมือนกัน

ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะเทรด Forex ไม่ให้มีความเสี่ยงที่สูงเกินไป  คุณก็ควรจะเลือกเลเวอเรจน้อยๆ ไว้ก่อน เช่น 1:100 – 1:500 ก็เพียงพอแล้ว  หากคุณมีทุนเยอะ เช่น $10,000 ก็ควรเลือกเลเวอเรจไม่เกิน 1:50 หรือ 1:200 ก็พอ  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรู้  การยอมรับและความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของแต่ล่ะบุคคล

มาจิ้น (Margin) คืออะไร

ในการเทรด Forex นั้น  เมื่อคุณเปิดออเดอร์ซื้อขาย คุณไม่จำเป็นต้องวางเงินเต็มจำนวนเท่าจำนวนที่เปิดออเดอร์นั้นๆ  แต่เป็นการวางเงินบางส่วนเพื่อเป็นเงินหลักประกันกับโบรกเกอร์แทน  สิ่งนี้เรียกได้ว่า  มาจิ้น

ยกตัวอย่างเช่น  การเปิดบัญชีโดยเลือกใช้เลเวอเรจที่ 1:100

หากคุณต้องการ Buy คู่สกุลเงิน USD/JPY จำนวน $10,000 (เปิดออเดอร์ที่ 0.1 ล็อตใน MT4, MT5) คุณไม่จำเป็นต้องวางเงินให้โบรกเกอร์ $10,000   แต่คุณสามารถวางเงินเพียง $100 เท่านั้น  เพื่อเป็นเงินหลักประกันให้โบรกเกอร์ (ใช้มาจิ้น $100)

ตัวอย่างขนาดของ Lot และมาจิ้น (มาจิ้น คือ เงินหลักประกันตอนเปิดออเดอร์เทรด ) ที่ใช้ในการเปิดออเดอร์เทรดแต่ละออเดอร์ หากคุณเทรดคู่ USD/JPY และบัญชีที่เปิดเป็นบัญชีแบบ Standard (1 ล็อตของบัญชีแสตนดาร์ด = 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

ล็อต จำนวนมาจิ้นที่ใช้ เลเวเรจ 1:100 จำนวนมาจิ้นที่ใช้ เลเวเรจ 1:500 จำนวนมาจิ้นที่ใช้ เลเวเรจ 1:1000 มูลค่าของการซื้อขาย กำไร/ขาดทุนต่อ 1 pip
0.01 $10 $2 $1 $1,000 $0.1
0.1 $100 $20 $10 $10,000 $1
0.5 $500 $100 $50 $50,000 $5
1 $1,000 $200 $100 $100,000 $10
10 $10,000 $2,000 $1,000 $1,000,000 $100

ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเลเวอเรจกับจำนวนมาจิ้นที่ใช้

เลเวอเรจ 1:1 หรือไม่มีเลเวอเรจ (ใช้มาจิ้นเต็มจำนวน) หมายความว่า

 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 0.01 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $1,000
 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 0.1 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $10,000
 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 0.5 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $50,000
 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 1 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $100,000
 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 10 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $1,000,000

เลเวอเรจ 1:100 หมายความว่า

 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 0.01 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $10
 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 0.1 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $100
 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 0.5 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $500
 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 1 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $1,000
 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 10 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $10,000

เลเวอเรจ 1:500 หมายความว่า

 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 0.01 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $2
 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 0.1 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $20
 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 0.5 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $100
 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 1 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $200
 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 10 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $2,000

เลเวอเรจ 1:1000 หมายความว่า

 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 0.01 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $1
 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 0.1 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $10
 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 0.5 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $50
 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 1 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $100
 • หากคุณเปิดออเดอร์เทรดที่ 10 Lot คุณจะใช้มาจิ้น $1,000

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าหากคุณเลือกเลเวอเรจต่างกันและเปิดออเดอร์เทรดด้วยจำนวน Lot ที่เท่ากัน จะได้กำไรหรือขาดทุนต่อจุดเท่ากัน  แต่การใช้เลเวอเรจที่สูงจะใช้เงินทุนน้อยกว่า

Share

โบนัสเทรดฟรี ไม่ต้องฝากเงิน

จะดีกว่าไหมหากได้เงินทุนมาเทรดฟรี ๆ กำไรก็สามารถถอนออกมาได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

อ่านทั้งหมด
 • Continue reading
 • Continue reading
 • Continue reading
 • สำหรับผู้ที่เพิ่งรู้จักกับ forex คงมีหลายคนที่มีคำถามอย […]

  Continue reading