ใบอนุญาต

โบรกเกอร์ XM มีใบอนุญาตและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างถูกต้องดังนี้

CySec

Cyprus Securities and Exchange Commission

ไซปรัส

Trading Point of Financial Instruments Ltd ได้รับอนุญาตโดย CySEC ภายใต้หมายเลขใบอนุญาตที่ 120/10

ASIC

Australian Securities and Investments Commission

ออสเตรเลีย

Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd ได้รับอนุญาตโดย ASIC ภายใต้ AFSL หมายเลข 443670

การลงทะเบียนต่างๆ

FCA

Financial Conduct Authority

United Kingdomหมายเลขลงทะเบียนที่: 538324

BaFin

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

เยอรมันหมายเลขลงทะเบียนที่: 124161

CNMV

Comisión Nacional del Mercado de Valores

สเปนหมายเลขลงทะเบียนที่: 2010157773

MNB

Magyar Nemzeti Bank

ฮังการีหมายเลขลงทะเบียนที่: K0005633

CONSOB

Commissione Nazionale per la Società e la Borsa

อิตาลีหมายเลขลงทะเบียนที่: 3046

ACP

Autorité de Contrôle Prudentiel

ฝรั่งเศสหมายเลขลงทะเบียนที่: 73640

FIN

Finanssivalvonta Finansinspektionen

ฟินแลนด์ 

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

โปแลนด์ 

AFM

Autoriteit Financiële Markten

เนเธอร์แลนด์ 

FI

Finansinspektionen

สวีเดน