รางวัลที่ XM ได้รับ

  • Best Innovative Forex Product 2013  โดย the Arabcom Group
  • Best Trading Execution Broker in 2013  โดย Lagos Forex Expo & Conference
  • Fastest Growing Broker in 2013  โดย Lagos Forex Expo & Conference