วิธีฝากเงินเข้าบัญชีผ่าน Local Exchanger (ThaiExchanger.com)

ช่องทางฝากเงินบัญชีที่สะดวกที่สุดสำหรับคนไทยอีกช่องทางหนึ่งก็คือการฝากด้วยธนาคารไทยผ่านทาง Local Exchanger คือ www.thaiexchanger.com  การฝากด้วยวิธีนี้จะลดขั้นตอนคือไม่ต้องเปิดบัญชี E-Currency [vc_button title="เปิดบัญชีกับ FBS" [...]