โบรกเกอร์ Forex ส่วนใหญ่แล้วนั้นมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการการเทรด Forex กับโบรกเกอร์ของตน เงินโบนัสก็เป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่มีหลายโบรกเกอร์มอบให้แก่ลูกค้า  ซึ่งเงินโบนัสนั้นแต่ละโบรกเกอร์ก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป  โดยเงินโบนัสจากโบรกเกอร์ Forex นั้นจะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

  1. โบนัส Forex เทรดฟรี ไม่ต้องฝากเงิน
  2. โบนัสเงินฝาก

โบนัส Forex เทรดฟรี ไม่ต้องฝากเงิน

โบนัส Forex เทรดฟรี ไม่ต้องฝากเงิน หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า Forex แจกเงินฟรี ไม่ต้องฝากเงิน หรือ โบนัสเงินฟรีไม่ต้องฝากเงิน หรือ โบนัสเทรดฟรีไม่ต้องฝากเงิน คือ เงินโบนัสที่โบรกเกอร์ Forex มอบให้เทรดเดอร์ที่เปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์  ซึ่งโดยปกติแล้วเทรดเดอร์จะได้รับเงินโบนัสหลังจากเปิดบัญชีและดำเนินการยืนยันตัวตนกับโบรกเกอร์ตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจนผ่านทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

เงินโบนัสเทรดฟรีจะมีด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

  • Forex โบนัสเทรดฟรี ไม่ต้องฝากเงิน  ที่สามารถถอนเงินกำไรได้โดยไม่ต้องฝากเงินเข้าบัญชีเทรด คือ หากเทรดเดอร์ได้เงินโบนัสเทรดฟรี ไม่ต้องฝากเงินมาแล้วและทำการเทรดจนมีกำไร  เทรดเดอร์ก็จะสามารถถอนเงินกำไรตรงส่วนนี้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่ทางโบรกเกอร์ได้กำหนดเอาไว้และไม่จำเป็นต้องฝากเงินเข้าบัญชีโบนัสเทรดฟรี
  • Forex โบนัสเทรดฟรี ไม่ต้องฝากเงิน  ที่ไม่สามารถถอนเงินกำไรได้หากไม่ฝากเงินเข้าบัญชีเทรด คือ หากเทรดเดอร์ได้เงินโบนัสเทรดฟรี ไม่ต้องฝากเงินมาแล้วและทำการเทรดจนมีกำไร  เทรดเดอร์ก็ยังไม่สามารถถอนเงินกำไรออกมาได้  หากเทรดเดอร์ต้องการที่จะถอนเงินกำไรที่เทรดได้จากเงินโบนัสเทรดฟรีนี้ เทรดเดอร์จะต้องฝากเงินเข้าในบัญชีโบนัสนี้เสียก่อนแล้วอาจจะต้องเทรดตามที่โบรกเกอร์กำหนดถึงจะสามารถถอนเงินกำไรออกมาได้

คำแนะนำในการเลือกโบนัสเทรดฟรีไม่ต้องฝากเงิน

ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกรับโบนัสเทรดฟรีกับโบรกเกอร์ Forex ก็ควรจะดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนว่าเป็นโบนัสเทรดฟรีแบบได  เป็นโบนัสเทรดฟรีที่สามารถถอนเงินกำไรได้เลยโดยไม่ต้องฝากเงินหรือเป็นโบนัสเทรดฟรีที่เราไม่สามารถถอนเงินกไรได้หากเราไม่ฝากเงินเข้าไปในบัญชีก่อน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ อย่างละเอียดว่าคุณสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางโบรกเกอร์ได้กำหนดเอาไว้ได้หรือไม่  ถ้ายอมรับในเงื่อนไขได้ก็สมัครเปิดบัญชีและรับเงินโบนัสเทรดฟรีกับโบรกเกอร์นั้นๆ และเริ่มทำกำไรในตลาด Forex กันได้เลย

โบนัสเงินฝาก

โบนัสเงินฝาก คือ เงินโบนัสที่จะได้รับเพิ่มจากการที่เทรดเดอร์ได้ฝากเงินกับโบรกเกอร์เพื่อฝากเข้าในบัญชีเทรด เช่นทางโบรกเกอร์อาจกำหนดโปรโมชั่นโบนัสเงินฝากไว้ว่า เทรดเดอร์จะได้รับเงินโบนัส 50% ของยอดเงินฝาก  100% ของยอดเงินฝาก

ยากตัวอย่างเช่น โปรโมชั่นโบนัสเงินฝาก 50% ของยอดเงินฝาก หมายความว่า ถ้าคุณฝากเงินเข้าบัญชีเทรดจำนวน $500 คุณก็จะได้รับเงินโบนัสจำนวน $250 เงินโบนัสนี้จะอยู่ในส่วนของเครดิตในบัญชีเทรด  ซึ่งโบนัสเงินฝากจะมี 2 แบบหลักๆ ดังนี้

  1. โบนัสเงินฝากที่ใช้เป็นมาจิ้นเทรดได้
  2. โบนัสเงินฝากที่ไม่สามารถใช้เป็นมาจิ้นเทรดได้

โบนัสเงินฝากที่ใช้เป็นมาจิ้นเทรดได้

โบนัสเงินฝากที่ใช้เป็นมาจิ้นเทรดได้ คือ เงินโบนัสที่เทรดเดอร์สามารถเทรดติดลบเข้าเงินโบนัสที่ได้รับได้โดยที่ไม่มีการบังคับปิดออเดอร์เมื่อมีการเทรดติดลบเข้าเงินโบนัส  เงินโบนัสแบบนี้จะสามารถใช้เป็นมาร์จิ้นในการเทรดได้อย่างเดียว คือประหนึ่งว่าเรามีเงินทุนในการเทรดเพิ่มจากเงินทุนที่เราฝาก  แต่จะไม่สามารถถอนเงินโบนัสออกมาได้

โบนัสเงินฝากที่ไม่สามารถใช้เป็นมาจิ้นเทรดได้

โบนัสเงินฝากที่ไม่สามารถใช้เป็นมาจิ้นเทรดได้ คือ เงินโบนัสที่เทรดเดอร์ไม่สามารถเทรดติดลบเข้าเงินโบนัสที่ได้รับได้ แต่เงินโบนัสแบบนี้จะสามารถถอนออกมาได้เมื่อเทรดเดอร์เทรดเป็นจำนวนล็อตครบตามเงื่อนไขที่ทางโบรกเกอร์ได้กำหนดไว้

โบนัสเทรดฟรี ไม่ต้องฝากเงิน

จะดีกว่าไหมหากได้เงินทุนมาเทรดฟรี ๆ กำไรก็สามารถถอนออกมาได้

บทความที่เกี่ยวข้อง